BAN TỔ CHỨC HỘI THI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH PHÚ YÊN 2019

Trưởng ban
Ông DƯƠNG BÌNH PHÚ

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Ủy viên kiêm Thư ký
Bà LÊ THỊ THU THỦY

P.TP Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ

CÁC ỦY VIÊN

Ông Lê Tỷ Khánh

PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ái

PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

Ông Trần Văn Anh

PGĐ Sở Tài chính Phú Yên

Ông Nguyễn Thanh Tuấn

PGĐ Sở Công Thương

Ông Nguyễn Minh Song

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Bà Nguyễn Thị Phương Liên

Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Bà Phạm Thị Minh Nguyệt

Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên

Ông Lương Minh Tùng

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn

Ông Nguyễn Thành Tâm

PGĐ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên

Ông Đặng Văn Lái

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên

Bà Trần Thị Quỳnh Như

Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Xây dựng miền Trung

Ông Trần Văn Trí

PGĐ Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên

Bà Đinh Thị Như Quỳnh

Phó Trưởng khoa Kinh tê, Trường Đại học Phú Yên

Bà Bùi Thị Thanh Mai

Giám đốc Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp và Đổi mới sáng tạo, Trường Cao đẳng Công thương miền Trung

Ông Ngô Đa Thọ

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên

Ông Nguyễn Hồng Phong

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Yên

Ông Phạm Ngọc Minh

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ông Lê Vinh Lạc

Phó Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư

viTiếng Việt