Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên đến năm 2025

Số/Ký hiệu 17 /KH-UBND Ngày ban hành 16/05/2018 Người ký Phan Đình Phùng Trích yếu Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên đến năm 2025 Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Phú Yên Phân loại Kế hoạch Tập tin đính kèm: tải về

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Số/Ký hiệu 39/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 11/03/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại Nghị định Tập tin đính kèm: tải về

Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

    Theo Nghị định này, căn cứ vào điều kiện ngân sách địa phương, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp giao cho tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương có chức năng đầu tư tài chính để thực hiện đầu tư vào doanh nghiệp Đọc tiếp…

Nghị định số 34/2018/NĐ-CP Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Số ký hiệu 34/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 08/03/2018 Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 08/03/2018 Nguồn thu thập Ngày đăng công báo … Ngành Tài chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Phạm vi Toàn Đọc tiếp…

Quyết định số 1665/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”

Số/Ký hiệu 1665/QĐ-TTg Ngày ban hành 30/10/2017 Người ký Vũ Đức Đam Trích yếu Về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân loại Quyết định Tập tin đính kèm: tải về

Quyết định số 939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”

Số/Ký hiệu 939/QĐ-TTg Ngày ban hành 30/06/2017 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025” Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân loại Quyết định Tập tin đính kèm: tải về

Công văn số 1919/BKHCN-PTTTDN ngày 13/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn địa phương triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025

Số/Ký hiệu 1919/BKHCN-PTTTDN Ngày ban hành 13/6/2017 Người ký Thứ Trưởng Trần Văn Tùng Trích yếu V/v hướng dẫn địa phương triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công Đọc tiếp…

viTiếng Việt