Tạo phần mềm Quản lý dấu vân tay tất cả mọi công nhân Việt Nam từ 6 tuổi trở lên phục vụ ” Phá án”

Tác giả Lê Phương Nam – PA07 Mã số giao dịch TY-020975 Ngày đăng 20/10/2018 Thông tin ý tưởng Dấu vân tay (finger print) là một trong các “chữ ký” sinh học mà bất kỳ người bình thường nào cũng có. Chúng luôn là duy nhất, bất kể bạn có Đọc tiếp…

Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên đến 2025

Thực hiện Công văn số 1919/BKHCN-PTTTDN ngày13/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn địa phương triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 và Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 03/10/2017 của Đọc tiếp…

viTiếng Việt