Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/khc52617/domains/khcnpy.gov.vn/khoinghiep.khcnpy.gov.vn/wp-content/plugins/nextend-smart-slider3-pro/nextend/library/libraries/localization/pomo/plural-forms.php on line 224
KẾ HOẠCH HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH PHÚ YÊN ĐẾN NĂM 2025 – Trang thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Phú Yên

Thực hiện Công văn số 1919/BKHCN-PTTTDN ngày13/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn địa phương triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 và Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 03/10/2017 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên đến năm 2025 với mục tiêu như sau:

Mục tiêu chung:

Triển khai,cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” phù hợp với điều kiện và  tình hình thực tiễn của tỉnh.

– Thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Phú Yên nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Mục tiêu cụ thể:

– Nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cộng đồng thông qua thông tin, truyền thông. Thiết lập trang thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên.

– Nâng cao năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên, doanh nghiệp, hợp tác xã,làng nghề, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh thông qua giáo dục.

– Hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

– Phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

– Thiết lập mạng lưới liên kết trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, với quốc gia và quốc tế.

Một số chỉ tiêu cụ thể:

+ Đến năm 2020, hỗ trợ phát triển tối thiểu 01 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ phát triển tối thiểu 04 doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

+ Đến năm 2025, hỗ trợ phát triển tối thiểu 03 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ phát triển tối thiểu 08 doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

viTiếng Việt