THỂ LỆ

Hội thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên năm 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ban Tổ chức Hội thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên năm 2019)

Điều 1. Đối tượng dự thi

Cá nhân, nhóm cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp có sản phẩm, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, có khả năng tăng trưởng mở rộng dựa trên khai thác tài sản trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp,…), công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

Mỗi cá nhân, nhóm cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp có thể tham gia một hay nhiều sản phẩm, dự án dự thi.

Điều 2. Lĩnh vực dự thi

Đối tượng dự thi có thể đăng ký sản phẩm, dự án khởi nghiệp thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Khuyến khích các sản phẩm, dự án khởi nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực theo định hướng phát triển của tỉnh: nông nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghiệp chế biến nông – lâm – thủy sản, công nghiệp dược liệu, dịch vụ du lịch…

Đối với các sản phẩm, dự án dự thi có ứng dụng công nghệ; khuyến khích ứng dụng các công nghệ: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ môi trường, công nghệ năng lượng mới, công nghệ vật liệu mới và các loại công nghệ cao, hiện đại, tiên tiến khác nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ có chất lượng.

Điều 3. Hồ sơ, thời gian và địa chỉ tiếp nhận hồ sơ dự thi

1. Hồ sơ dự thi

– Hồ sơ dự thi gồm 07 bộ, được trình bày bằng Tiếng Việt (Font: Times New Roman, cỡ chữ: 14), không tẩy xóa, đánh máy trên khổ giấy A4, bao gồm:

+ Phiếu đăng ký dự thi (Mẫu ĐK-1a; ĐK-1b).

+ Thuyết minh sản phẩm, dự án khởi nghiệp (Mẫu TM).

+ Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim, ảnh, tài liệu,… kèm theo (nếu có).

– Mẫu hồ sơ dự thi và thông tin về Hội thi được đăng tải trên website của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên: www.khcnpy.gov.vn

2. Thời gian và địa chỉ tiếp nhận hồ sơ dự thi

– Thời gian kết thúc nhận hồ sơ dự thi: trước 17 giờ 00 ngày 15/8/2019.

– Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ dự thi: 

Ban Tổ chức Hội thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên năm 2019 (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên). 

Địa chỉ: 08 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: 0257 3841483, Fax: 0257 3842728.     

– Hồ sơ dự thi được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thời gian được tính theo dấu bưu điện hoặc dấu văn bản đến của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên. 

– Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, bảo mật thông tin cho tới ngày công bố kết quả Hội thi. Ban Tổ chức sẽ không hoàn trả lại hồ sơ dự thi cho người dự thi.

Điều 4. Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Hội đồng Giám khảo Hội thi

1. Ban Tổ chức do Ủy ban nhân dân Tỉnh thành lập. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là Trưởng Ban; Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là Phó Trưởng Ban; Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh, Tỉnh Đoàn, các trường Đại học, Cao đẳng, Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân Trẻ, Báo Phú Yên, Đài Phát thanh – Truyền hình Tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan là thành viên. 

Ban Tổ chức có nhiệm vụ tuyên truyền, phát động Hội thi đến đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh; vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, quỹ đầu tư, nhà đầu tư và doanh nghiệp tham gia động viên và hỗ trợ Hội thi, hỗ trợ các sản phẩm, dự án khởi nghiệp. Triển khai tổ chức Hội thi và chỉ đạo Hội thi đạt kết quả tốt.

Cơ quan thường trực là Sở Khoa học và Công nghệ. Trưởng Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của Sở Khoa học và Công nghệ để điều hành các hoạt động của Ban Tổ chức Hội thi. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, hợp đồng, hợp tác với các đơn vị chức năng có liên quan tổ chức Hội thi.

2. Ban Thư ký do Ban Tổ chức quyết định thành lập, có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức triển khai các hoạt động của Hội thi.

3. Hội đồng Giám khảo do Ban Tổ chức quyết định thành lập, gồm các đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan, các doanh nhân thành công, các nhà khoa học, các chuyên gia về khởi nghiệp, đại diện các quỹ đầu tư, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp…. có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức xem xét, đánh giá các hồ sơ dự thi.

4. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký và Hội đồng Giám khảo không được dự thi.

Điều 5. Các vòng thi

1. Vòng sơ khảo

– Thời gian: từ ngày 16/8/2019 đến ngày 15/9/2019.

– Hội đồng Giám khảo sẽ chấm, xét tuyển các hồ sơ dự thi.

– Kết thúc vòng sơ khảo: Hội đồng Giám khảo sẽ lựa chọn 10 sản phẩm, dự án xuất sắc tham gia vòng chung kết.

2. Vòng chung kết

– Thời gian: từ ngày 16/9/2019 đến ngày 15/10/2019.

– Đại diện tác giả của hồ sơ được lựa chọn từ vòng sơ khảo sẽ thuyết trình trước Hội đồng Giám khảo, các nhà đầu tư, khán giả tại vòng chung kết.

– Kết thúc vòng chung kết: Hội đồng Giám khảo sẽ lựa chọn các sản phẩm, dự án xuất sắc tương ứng cơ cấu giải thưởng.

– Thời gian tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi: Tháng 11/2019

Điều 6. Tiêu chí chấm điểm sản phẩm, dự án khởi nghiệp

– Tính mới, tính sáng tạo của sản phẩm, dự án.

– Khả năng thương mại hóa, khả năng tăng trưởng của sản phẩm, dự án.

– Mô hình/ kế hoạch/ chiến lược kinh doanh hoàn thiện của sản phẩm, dự án.

– Mức độ tác động và ý nghĩa về kinh tế – xã hội của sản phẩm, dự án.

– Nguồn lực thực hiện sản phẩm, dự án.

– Khả năng thuyết trình (đối với vòng chung kết).

– Các tiêu chí khác liên quan đến tính khả thi và hiệu quả của sản phẩm, dự án. 

Nội dung và thang điểm cụ thể do Ban Tổ chức quy định.

Điều 7. Đánh giá, xếp loại sản phẩm, dự án khởi nghiệp

1. Vòng sơ khảo: 2 bước

– Bước 1: Sơ tuyển hồ sơ dự thi về nội dung và hình thức.

– Bước 2: Hội đồng Giám khảo xem xét, đánh giá đối với từng hồ sơ dự thi theo thang điểm do Ban Tổ chức quy định.

2. Vòng chung kết: 

– Hội đồng Giám khảo xem xét, đánh giá khả năng thuyết trình và trả lời câu hỏi của các tác giả theo thang điểm do Ban Tổ chức quy định.

– Tổng hợp kết quả của Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức xếp loại và quyết định khen thưởng.

Điều 8. Giải thưởng Hội thi

– Giải thưởng cho các tác giả đoạt giải bằng tiền mặt và Giấy chứng nhận. Có tối đa 10 giải, trong đó:

+ 01 giải nhất, trị giá 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng)

+ 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)

+ 02 giải ba, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng)

+ 05 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)

Các sản phẩm, dự án khởi nghiệp đoạt giải nhất, nhì, ba được xem xét hỗ trợ ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Giải nhất, nhì, ba Hội thi đại diện cho tỉnh Phú Yên tham dự Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Techfest vùng và Techfest Việt Nam 2019.

Các giải thưởng khác do nhà tài trợ lựa chọn và trao giải (nếu có). 

– Khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động và tổ chức Hội thi theo luật định.

Điều 9. Nguồn kinh phí tổ chức Hội thi

Nguồn kinh phí tổ chức Hội thi từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2019 và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Điều 10. Trách nhiệm của cá nhân, nhóm cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp tham gia dự thi

1. Thực hiện các quy định tại Thể lệ Hội thi, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin trong hồ sơ dự thi. Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải tiến hành đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền trước khi chấm thi và công bố trao giải.

2. Không sử dụng các sản phẩm, dự án khởi nghiệp đã dự thi và được công bố công khai tại các Cuộc thi, Hội thi khác có tính chất tương tự để tham gia dự thi. Trong thời gian diễn ra Hội thi, tác giả dự thi không được sử dụng sản phẩm, dự án tham gia Hội thi này để tham gia các Cuộc thi, Hội thi khác./.

viTiếng Việt